Tại 8day, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn.

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật 8Day
Chính sách bảo mật 8Day

Thông tin chúng tôi thu thập:

 • Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản 8day, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, email, số điện thoại, ngày sinh,…
 • Thông tin giao dịch: Khi bạn thực hiện giao dịch nạp/rút tiền tại 8day, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch đó như số tiền, phương thức thanh toán,…
 • Thông tin về hoạt động của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng 8day như trò chơi bạn chơi, thời gian bạn chơi, thiết bị bạn sử dụng,…
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác như mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán,…

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến cho bạn.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn.
 • Gửi thông tin tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi của chúng tôi.
 • Ngăn chặn gian lận: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để ngăn chặn gian lận và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin:

 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định như:
  • Khi được yêu cầu bởi pháp luật.
  • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
  • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin.

Bảo mật thông tin:

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp an ninh kỹ thuật và vật lý phù hợp.
 • Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL để bảo vệ thông tin của bạn khi truyền tải.
 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được phép truy cập vào thông tin của bạn.

Quyền của bạn:

 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị.
 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin của bạn.

Cập nhật:

 • Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào.
 • Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật này sẽ được thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.